Steering Committe a pozičný dokument White Paper

Steering Committe a pozičný dokument White Paper

Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity patrí medzi členov tzv. Steering Committee, kde sa združené organizácie venujú potenciálu žien.
Cieľom zlepšiť podmienky žien podnikateliek, vytvoriť priestor pre diskusiu o postavení žien na Slovensku. Záujmom je vytvoriť platformu, ktorá bude reprezentovať záujmy žien na Slovensku. Členovia Steering Committe, ktorí zastupujú súkromný, podnikateľský, štátny ako neštátny sektor sa stretávajú pravidelne 1 krát do mesiaca (od decembra 2012).
Posledné stretnutie sa konalo 17.7.2013 o 15.00 v priestoroch Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Na stretnutí sa diskutovalo o vznikajúcej platforme, o októbrovej konferencii a tiež o možnostiach pokračovania mentoringového programu.
Hlavnou aktivitou Steering Committee je príprava pozičného dokumentu – tzv. White Paper, ktorý mapuje súčasnú situáciu podnikateľského prostredia na Slovensku. Zároveň sa zameriava na vyhodnotenie rovnováhy medzi rodinným životom a profesionálnou kariérou, či postavenie žien v spoločnosti.  White Paper bude odprezentovaný vláde SR v októbri 2013.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *