VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity

Sídlo: Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica

Tel: +421 905 866 698
E-mail: voka@voka.skinfo@voka.sk
Web: www.voka.sk
Facebook: www.facebook.com/voka.sk

IČO: 35 984 163
DIČ: 2021434470
IČ DPH: neplatca DPH

Č. účtu: 5036758641/0900 – Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK82 0900 0000 0050 3675 8641
SWIFT/BIC: GIBASKBX