Regionálny produkt Hont – výzva

Regionálny produkt Hont – výzva

VÝZVA č. 10/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt HONT“ Občianske združenie  Zlatá  cesta vyhlasuje Výzvu č. 10/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt HONT“

Výzva č. 10/2019  je vyhlásená pre výrobky Váš výrobok je hoden toho, aby bol nositeľom „regionálneho produktu HONT“!

Regionálna značka sa udeľuje pre fyzické a právnické osoby, ktoré vyrábajú výrobky a spĺňajú kritériá pre udeľovanie a užívanie značky. Jej zmyslom a cieľom je podporiť rozvoj územia HONT, s ohľadom na šetrné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva regiónu. Značka má podporiť miestnych producentov (poľnohospodárov, živnostníkov, malé a stredné firmy), ktorí v tomto prírodne hodnotnom, zdravom území hospodária tradične a v súlade so záujmami ochrany prírody.

Značka garantuje pôvod označeného výrobku v regióne, šetrnosť výrobcu i výrobku k životnému prostrediu, kvalitu a priamu nadväznosť činnosti v danom území.

Čo Vám značka prinesie?

Propagáciu doma i mimo hraníc Hontu, spoluprácu s inými regiónmi v rámci Slovenska, účasť na významných akciách v kraji a v rámci celej SR.

HONT má svoj vlastný neopakovateľný charakter daný prírodným bohatstvom, kultúrou a storočnými tradíciami jej obyvateľov. Tiež výrobky a produkty pochádzajúce z Hontu majú v sebe časť tohto charakteru, je do nich vložená práca tunajších ľudí i časť ich duše. Zavedenie značky pre výrobky, ktoré garantujú ich pôvod v Honte je jednou z ciest, ako zviditeľniť produkciu miestnych výrobcov. A to ako voči turistom a návštevníkom, tak aj voči jeho obyvateľom.

Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:

 • remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné….)
 • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné,…)
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, …)

Pozn.: Vyššie uvedený zoznam je len informatívny. Vhodnosť výrobku pre získanie značky „regionálny produkt HONT“ bude posudzované komisiou pre udelenie značky individuálne.

Vhodní žiadatelia:

Remeselník, ľudový umelec, SHR, živnostník, ľudový výrobca, firma, organizácia so sídlom alebo s prevádzkou v regióne HONT.

Miesto a spôsob podania žiadosti o pridelenie značky:

Podpísané žiadosti  o pridelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  MAS Zlatá cesta na adrese  969 73 Prenčov 300. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.

Formulár žiadosti o pridelenie značky „Regionálny produkt HONT“ je k dispozícii na  stránke: www.zlatacesta.sk, www.produkthont.sk  alebo priamo v kancelárii MAS Zlatá cesta.

Termín prijímania žiadostí o udelenie značky:

Žiadosti budú prijímané počas pracovných dní v termíne od 20.2. 2019 do 28.2. 2019 od 9:00 do 13:00 hodiny. Výberová komisia bude zasadať v týždni od 4.3. 2019 do 8.3. 2019. Do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok.  

Výberové (povinné)  kritériá pre udelenie značky  „regionálny produkt HONT“:

 • Miestny subjekt (viď. žiadosť o udelenie značky)
 • Kvalifikácia pre príslušnú výrobu (viď. žiadosť o udelenie značky)
 • Zaručenie štandardnej kvality výroby (viď. žiadosť o udelenie značky)
 • Proces výroby nepoškodzuje prírodu (viď. žiadosť o udelenie značky)

Registračný poplatok za udelenie značky „regionálny produkt HONT“:

 • výrobca – podnikateľ zaplatí registračný poplatok vo výške 50 eur
 • fyzická osoba – neživnostník zaplatí poplatok vo výške 20 eur

Povinnosti výrobcov po udelení značky:

 • začleniť značku (logo) do etikety alebo na obal výrobku na základe grafického manuálu
 • označiť produkt (alebo jeho obal) samolepkou alebo visačkou so značkou
 • v prípade výrobkov, ktoré sa nedajú jednotlivo značiť (napr. pečivo), budú spôsob a podmienky značenia ustanovené individuálne po dohode združenia s výrobcom, napr. označením predajného pultu či regálu a podobne

Kontakty pre ďalšie informácie a bezplatné konzultácie:

Podmienky pre certifikáciu služieb je možné konzultovať telefonicky a osobne s pracovníčkami MAS MAS Zlatá cesta.

MAS Zlatá cesta, 969 73 Prenčov 300

Janka Bačíková

tel: 0911 132 741

e-mail: bacikova@zlatacesta.sk

Dňa  23.1. 2019 Občianske združenie Zlatá cesta,   predsedníčka Mgr. Alena Ciglanová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *