Ako bolo na kariérnom poradenstve

Ako bolo na kariérnom poradenstve

VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity v spolupráci a s finančnou podporou Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 19.12.2018 v priestoroch občianskeho združenia Terra Permonia v Banskej Štiavnici zorganizovala podujatie s názvom „Zvyšovanie záujmu detí o technické povolania“, ktoré bolo určené pre žiakov základných škôl nachádzajúcich sa na území mesta Banská Štiavnica. Cieľom a účelom podujatia bola, ako zo samotného názvu vyplýva, propagácia technických povolaní, zvyšovanie záujmu o tieto povolania medzi žiakmi základných škôl v posledných ročníkoch, stojacich pred voľbou strednej školy, popularizácia a zvyšovanie povedomia o rôznych technických povolaniach medzi žiakmi základných škôl.

Priestory Terra Permonia sú vybavené viacerými špecifickými „učebňami,“ v ktorých sa dajú demonštrovať rôzne technické povolania – napríklad maliar, zvárač, stolár, reklamný dizajnér, návrhár, grafik atď. Tým bolo umožnené prítomným žiakom nie len prezentovať jednotlivé technické povolania, ale si ich aj prakticky vyskúšať, napríklad manipuláciu so zváračkou, vyrezávačkou, ohýbačkou, rôznymi meračkami, maliarskym náradím a pod.

Podujatie prebiehalo v troch samostatných vstupoch pre žiakov troch základných škôl. Spolu s pedagogickým dozorom sa  prítomným venoval odborný technický personál pri jednotlivých zariadeniach. V skupinovej forme s následnou možnosťou individuálnych konzultácií s kariérnymi poradcami boli žiakom sprostredkované základné informácie z oblasti kariérneho poradenstva, ktoré je nevyhnutnou súčasťou pri realizácii správnej voľby pre výber SŠ. Na tomto podujatí sa zúčastnili i zástupcovia troch stredných škôl s technickým zameraním. Odborným garantom podujatia bola Asociácia lektorov a kariérnych poradcov. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *