Webinár pre malých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3

Termín: 03.06.2020,

Registrácia nutná do 01.06.2020.

Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke:

Pozvánka na web seminár, malí farmári, 6.3

 


Webinár pre mladých farmárov ku aktuálnej výzve na podopatrenie 6.1

Termín: 28.05.2020,

Registrácia nutná do 25.05.2020.

Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke:

Pozvánka na web seminár, mladí farmári, 6.1

 


„Klub mladých farmárov“

06. – 07. marec 2020, Salaš Zbojská – Zbojnícky dvor

(Hlavná 66/62, 976 56 Pohronská Polhora)

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na dvojdňové stretnutie nielen pre mladých farmárov. Program a organizačné pokyny nájdete v pozvánke:

Klub mladých farmárov, Zbojská, 6.-7.3.2020

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Informačný seminár

„Ekonomika organizácie a čerpanie finančných prostriedkov z PRV SR 2014 – 2020“

 Termín: 18.02.2020

Čas: 08:30 – 15:30 

Miesto:  Penzión BOCA, Dolná 52, Banská Bystrica

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie. Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka Ekonomika

 

Jarmok Regionálny produkt

Milí naši priatelia a priaznivci regionálnych produktov, s radosťou vám oznamujeme že v dňoch 07.-08. novembra 2019 v SC EUROPA v Banskej Bystrici organizujeme Jarmok „Regionálny produkt“.

Nech sa chýr o regionálnom produkte šíri s nadšením a príležitosťou užívať naše tradičné, slovenské a vyrobené s láskou :).

Zároveň Vám ponúkame zopár fotografických momentov, ktoré Vám atmosféru minuloročného podujatia pripomenú. Fotografie si môžete pozrieť TU.

Ak by ste chceli vidieť aj počuť – krátke video z roku 2017 nájdete TU.

Pozvánka: Jarmok BB 2019

 

Informačný seminár

 „Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS”

 Termín:  31.10.2019

Čas:       09:00-15:00

Miesto:  Hotel Kongres Gala, Hronsecká cesta 1, Hronsek

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie. Ďakujeme vám za záujem a tešíme sa na účasť.

Pozvánka „Rozvoj vidieka z pohľadu ENRD a možnosti zapojenia MAS”

 

Informačný seminár

„Oprávnené a neoprávnené výdavkyv žiadostiach o NFP pre opatrenia 4. a 7. PRV SR 2014-2020  v rámci implementácií stratégií miestneho rozvoja MAS“

organizujeme v spolupráci s kolegami zo Žilinskej a Prešovskej antény dňa 22.10. 2019, v čase od 9:00 h, Hotel Klar v Liptovskom Mikuláši. viac informácií v pozvánke:

Pozvánka MAS ZA+BB+PO

 

Študijná cesta na Moravu

Regionálna anténa NSRV SR pre Banskobystrický kraj organizuje v dňoch   09.-11. októbra 2019 odbornú študijnú cestu na Moravu, zameranú na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, miestne trhy, inovácie a príklady dobrej praxe pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja.

Účastníkom je zabezpečené  ubytovanie v dvojlôžkových izbách, strava, doprava a vstup do vybraných zariadení v rámci deklarovaného programu. V prípade záujmu je potrebné zaregistrovať sa a zaslať záväznú  prihlášku do 30.09.2018 do 12- tej hodiny na e-mail voka@voka.sk.

 

Stretnutie Tematickej pracovnej skupiny pre MAS

 Termín:  30.07.2019

Čas:       08:30-13:30

Miesto:  Masarykov dvor, Vígľaš – časť Pstruša

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie. Ďakujeme vám za záujem, spoluprácu a tešíme sa na účasť.

POZVÁNKA TPS 3

 

POZVÁNKA na seminár „Aktuálna situácia v lesníckych podopatreniach PRV SR 2014-2020“

Termín:               28.06.2019 , 09:30 – 15:00 

Miesto             Kultúrny dom Poniky, Poniky 2422

                              GPS: N48°43’10“ E19°17’54“

(Školitelia: Ing. Jana Juhászová, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, JUDr. Júlia Gáborová, oddelenie verejného obstarávania, MEDIINVEST Consulting, s.r.o.)

Seminár je bezplatný, pre účastníkov je zabezpečené občerstvenie a obed. Je nevyhnutné sa zaregistrovať.

Viac informácií: Pozvánka na seminár ku lesníckym podopatreniam, 28.6. Poniky

 

Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19. Podpora na  miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

Termín:               09.04.2019, 08:30 – 16:00 

Miesto             Kúpeľný hotel Palace***, KÚPELE SLIAČ a.s.,

GPS: 48°36’51.5″N 19°09’38.8″E

Školitelia: Mgr. Ingrid Kociánová a Ing. Viliam Bružeňák, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zástupca PPA

Počet miest je limitovaný, školenia sa môžu zúčastniť maximálne dvaja zástupcovia za jednu MAS.

Je potrebné zaregistrovať sa najneskôr do 04.04.2019, MAS BB kraja na e-mail: voka@voka.sk.

Upozornenie: Na školení si budete pripravovať harmonogram výziev, ktoré chcete do konca roka 2019 vyhlásiť a budete ich nahadzovať do systému ITMS2014+. Je potrebné doniesť si vlastný notebook (1 na MAS), prihlasovacie údaje do ITMS2014+ a svoje plánované harmonogramy výziev. 

Viac informácií v pozvánke: Pozvánka MAS, 09.04.2019, Sliac

Pozvánka na vzdelávaciu aktivitu spojenú s workshopom

„Vypracovanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z opatrení PRV SR 2014 – 2020 a praktické požitie Verejnej časti ITMS2014+“

Termín:                         26.03.2019

Miesto:                          Hotel LUX, Nám. Slobody 2, Banská Bystrica

Počet účastníkov je limitovaný. Je nevyhnutné sa zaregistrovať.

Školenie je bezplatné, spojené s praktickou ukážkou práce v systéme ITMS2014+, preto je potrebné, aby si každý účastník doniesol vlastný notebook a svoje prihlasovacie heslá.

Pozvánku s programom nájdete tu:

Pozvanka Ziadost o NFP vo verejnej casti ITMS2014+

Jarmok Regionálny produkt

Milí naši priatelia a priaznivci regionálnych produktov, s radosťou Vám oznamujeme že v dňoch 13.04 – 14.04. 2019 v SC EUROPA v Banskej Bystrici organizujeme Jarmok „Regionálny produkt“.

Nech sa chýr o regionálnom produkte šíri s nadšením a príležitosťou užívať naše tradičné, slovenské a vyrobené s láskou :).

Zároveň Vám ponúkame zopár fotografických momentov, ktoré Vám atmosféru minuloročného podujatia pripomenú. Fotografie môžete vidieť TU.

Ak by ste chceli vidieť aj počuť, krátke video z roku 2017 nájdete TU.

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP 

 Termín:  26.11.2018

Čas:       08:30-13:30

Miesto:  Detva, Obrancov mieru 1

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme vám za záujem, spoluprácu a tešíme sa na účasť.

POZVÁNKA TPS 2

 

Jarmok „REGIONÁLNY PRODUKT“

Vážení kolegovia, priatelia,

je pre nás potešením pozvať vás na tretí ročník jarmoku „Regionálny produkt“ do SC Europa v Banskej Bystrici v dňoch 15.-16.novembra 2018. Viac informácií nájdete v pozvánke nižšie a na našom FB.

Zviditeľňujeme, propagujeme a podporujeme miestne produkty, v ktorých sa spája vzťah k regiónu, jedinečnosť a tradícia.

Ďakujeme vám za záujem, podporu a tešíme sa na vašu návštevu.

Pozvánka Jarmok Regionálny produkt III

 

Študijná cesta do Rakúska (oblasť Burgenland) 

„Lokálne trhy, krátke dodávateľské reťazce a príklady dobrej praxe“

v dňoch 26.09. – 27.09.2018 pre beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 Banskobystrického kraja je zameraná na krátke dodávateľské reťazce, možnosti odbytu, lokálne trhy, regionálne produkty a služby, inovácie a príklady dobrej praxe.

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme vám za záujem a tešíme sa na účasť.

Pozvánka na študijnú cestu, Burgenland Rakúsko

Stretnutie tematickej pracovnej skupiny pre MAS/VSP na regionálnej úrovni

 Termín:  12.07.2018

Čas:        14:00 – 16:00 

Miesto:   PENZIÓN Q,  Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme vám za záujem a tešíme sa na účasť.

POZVÁNKA Rada 1

Zákon o verejnom obstarávaní v kontexte implementácie projektov PRV SR 2014 – 2020“

pre zástupcov Miestnych akčných skupín a ostatných beneficientov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v BB kraji

Termín:  12.07.2018

Miesto:   PENZIÓN Q ***, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka V.O. 2018 _ zmena

Konferencia „Význam prístupu LEADER v rozvoji vidieka a jeho budúcnosť“

Národná Sieť Slovenských Miestnych Akčných Skupín v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Banskobystrický kraj organizujú v dňoch 5.– 6. júna 2018 vo veľkej kongresovej miestnosti Hotela Hviezda v Dudinciach medzinárodnú konferenciu so sprievodnou odbornou exkurziou v území MAS Zlatá cesta pre zástupcov MAS.

Srdečne vás pozývame!

konferencia dudince ns mas + ra

„Zákon o ochrane osobných údajov a súvisiaca legislatíva v kontexte PRV SR 2014 – 2020“

Termín: 10.04.2018

Miesto: Kremnička 53, 974 05 Banská Bystrica

Čas: 8:30-15:00

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

POZVÁNKA Zákon o ochrane osobných údajov v kontexte PRV 2014-2020

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 2“

Termín: 24.04.2018

Čas:         12:00 – 16:30

Miesto:  Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka Používanie aplikácie GSAA

„Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 1“

 Termín: 17.04.2018

Čas:       12:00 – 16:30

Miesto:  Banská Bystrica, Stredná odborná škola Pod Bánošom 80

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie.

Ďakujeme za záujem a tešíme sa na vašu účasť.

Pozvánka Používanie aplikácie GSAA v poľnohospodárskej praxi 17.04.2018

Seminár pre malých farmárov

Vážení kolegovia, priatelia, z dôvodu naplnenia kapacity a pokračujúceho záujmu organizujeme ďalšie kolo seminára pre malých farmárov, ktorý je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3.

Účelom seminára je, aby ste si vypracovali  žiadosť o NFP a podnikateľský plán sami.  Seminár je bezplatný.

Termín: 28.02.2018

Čas: 08.30 – 15:00

Miesto: Banská Štiavnica, Drieňová 12

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v pozvánke nižšie. Ďakujeme za záujem a tešíme sa na Vašu účasť.

Dokumenty na stiahnutie

Pozvánka na seminár pre malých farmárov

Seminár pre malých a mladých farmárov

Seminár je venovaný aktuálnej výzve na podopatrenie 6.3 pre malých farmárov a plánovanej  výzve na podopatrenie 6.1 pre mladých farmárov.

Účelom seminára je, aby ste si vypracovali  žiadosť o NFP a podnikateľský plán sami. Seminár je bezplatný.

Termín: 15.02.2017

Čas: 08.30 – 16:30

Miesto: Banská Štiavnica, Drieňová 12

Bližšie informácie, organizačné pokyny a program nájdete v priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vašu účasť!

Dokumenty na stiahnutie

Pozvánka na seminár pre malých a mladých farmárov