Aktuality

feb
03

Dňa 12.3.2013 navštívila našu organizáciu Dr. Yuko KAMBARA-YAMANE

Dr. Yuko KAMBARA-YAMANE – kultúrna antropologička, návštevu uskutočnila v rámci svojho výskumného pobytu realizovaného v Banskej Bystrici.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
03

Mentoringový program „Women Entrepreneurship Forum“ slávnostne otvoril veľvyslanec Theodore Sedgwick

Veľvyslanec Theodore Sedgwick slávnostne otvoril mentoringový program „Women Entrepreneurship Forum“.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
03

Ponuka kurzov a publikácií OZ VOKA

Ponuku kurzov a publikácií OZ VOKA nájdete tu: http://www.voka.sk/index.php?page=zpv&act=8.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
03

ASOCIÁCIA LEKTOROV A KARIÉRNYCH PORADCOV

VOKA podporila vznik novej asociácie s názvom Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP).

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
03

Kariérne poradenstvo

OZ VOKA poskytuje služby zamestnanosti od svojho vzniku t.j. od roku 1998  až po súčasnosť  v spolupráci s rôznymi organizáciami.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
03

Preklady a tlmočenia – kvalitne a rýchlo

Odporúčame spoločnosť IN VERBUM: www.inverbum.sk na základe vzájomnej spolupráce s OZ VOKA.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
02

Poďakovanie

Ďakujeme organizácii Pontis n.o. a spoločnosti Microsoft  za  podporu vo forme poskytnutého softvéru pre OZ VOKA.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
02

VOKA začína realizovať projekty v MAS RADOŠINKA

Na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
02

GRUNDTVIG – partnerstvo pre vzdelávanie

Záznam zo študijnej cesty na Slovensku nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jh2eFcCjVN8.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL
feb
02

Prihlášky pre Mentora a pre Mentees

Prihlášky pre mentora a mentees nájdete tu: http://www.voka.sk/index.php?page=zpv&act=6&cat=29.

By Admin_VOKA | Aktuality
DETAIL