Steering Committee – Online dotazník

Steering Committee – Online dotazník

Veľvyslanectvo USA v spolupráci s VOKA organizuje od októbra 2012 projekt s názvom Women Entrepreneurship Forum, ktorý dáva podnikateľkám na Slovensku príležitosť zlepšiť a inovovať svoje podnikateľské aktivity pod dohľadom skúsených mentorov z USA i zo Slovenska. V rámci tohto projektu vznikla Výkonná rada tzv.
Steering Committee v spolupráci so 17 organizáciami na Slovensku reprezentujúcimi vládne inštitúcie, súkromný a tretí sektor. Primárnym cieľom projektu je podporiť podnikanie žien na Slovensku a dosiahnuť synergie prostredníctvom spolupráce ženských združení a asociácií, ktoré sa tejto problematike dlhodobo venujú.
Steering Committee pripravuje pozičný dokument (White Paper) mapujúci súčasnú situáciu podnikateľského prostredia na Slovensku. Zároveň sa zameriava na vyhodnotenie rovnováhy medzi rodinným životom a profesionálnou kariérou, či postavenie žien v spoločnosti. Tento White Paper odprezentujeme vláde SR v októbri 2013.
Vyplnením tohto on line dotazníka http://freeonlinesurveys.com/s.asp?sid=2otc37ijv7wnznf270928 prispejete k úspešnej realizácii projektu. Ďakujeme.
Túto iniciatívu realizujeme v spolupráci s našimi partnermi, ktorých nájdete tu, rovnako aj informácie o projekte Women Entrepreneurship ForumDeadline na distribúciu dotazníka je 20. júna 2013.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *