Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.2

Verejná konzultácia k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.2

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR iniciuje verejnú konzultáciu k základným parametrom pripravovanej výzvy na podopatrenie 4.2 – Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Do piatka 4. júna 2021 môžete zasielať odôvodnené stanoviská k základným parametrom pripravovanej výzvy. Viac informácií nájdete na: http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=2466…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *