Regionálny produkt Pohronie – výzva

Regionálny produkt Pohronie – výzva

Milí priatelia, touto cestou si vám dovoľujeme oznámiť, že Občianske združenie Žiarska kotlina vyhlásilo výzvu č. 01/2019 na predkladanie žiadostí o udelenie značky ,,regionálny produkt Pohronie“. Žiadosti je možné predkladať do 31.03.2019 poštou alebo osobne v kancelárii OZ. 
Viac informácií nájdete tu: http://www.ziarskakotlina.sk/vyzva-c-01-2019-na-pr…/…/.html…

Značka má zviditeľniť kvalitné, tradičné, regionálne produkty a propagovať miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, (remeselníkov, poľnohospodárov, farmárov, živnostníkov, malé a stredné firmy) ktorí v tomto území hospodária šetrne, tradične a v súlade s ochranou
životného prostredia.
Ďalším cieľom regionálnej značky je prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne tým, že regionálna značka prezentuje a garantuje návštevníkom regionálny pôvod označených výrobkov, služieb a podujatí.
Regionálna značka tiež zvyšuje informovanosť návštevníkov o jedinečnosti a tradícii miestnych výrobkov a tak zlepšuje orientáciu návštevníkov v regióne.
Zmyslom značenia je aj podpora spolupatričnosti výrobcov, poskytovateľov služieb, organizátorov podujatí a miestnych obyvateľov regiónu, nakoľko nákupom miestnych výrobkov a využívaním miestnych surovín sa podporuje zamestnanosť, udržanie osídlenia
a znižuje sa záťaž na životné prostredie, vzhľadom ku kratším prepravným vzdialenostiam.
Značenie regionálnych produktov je možné považovať za jeden z najúčinnejších nástrojov podpory rozvoja miestnej ekonomiky a to zvýšením odbytu regionálnych výrobkov a služieb.


Tešíme sa nových držiteľov „regionálnej značky“?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *