Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka

Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka

Radi by sme Vás a vašu organizáciu informovali o projekte RURALITY: RECOGNITION AND VALIDATION OF A CROSS COMPETENCE IN RURAL COMMUNITY DEVELOPMENT. (Identifikácia a uznávanie prierezových kompetencií v rozvoji vidieka), ktorý je realizovaný v rámci programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport ERASMUS + (www.erasmusplusrurality.eu).

Hlavným cieľom projektu je návrh lekcií s prierezovými kompetenciami, ako aj príslušných modulov pre rozvoj vzdelávacích aktivít pre odborný profil „Agent rozvoja vidieka v rámci Horizont 2020“. Hlavným produktom je manuál „Agent rozvoja vidieka v rámci Horizont 2020“ a E-Learningový kurz Komunitný rozvoj vidieka v rámci Horizont 2020, ktorý je dostupný na adrese http://www.agroinstitut.sk/vle/course/view.php?id=7.

Výstupy projektu môžu byť využité ako doplnkové vzdelávacie nástroje- dištančné vzdelávanie, blended learning- v rámci vzdelávacích aktivít s príbuznou tematikou (rozvoj vidieka, SPP, vidiecky cestovný ruch).
Užívatelia sa po registrácií môžu zapísať do kurzu (inštrukcie pre registráciu a zápis do kurzov nájdete v úvodnom registračnom okne po vstupe do kurzu).

Budeme radi, ak nám zašlete Vašu spätnú väzbu, prípadné pripomienky alebo návrhy na zlepšenie e-learningového portálu „Komunitný rozvoj vidieka v rámci Horizont 2020“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *