príslovia

máj
10

Májové pranostiky

Pranostiky viažuce sa k nastávajúcim májovým dňom sú typickým príkladom tzv. varovných pranostík

By VOKA | Aktuality
DETAIL