Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Zakladajúci členovia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa zapojili do Národného projektu „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce“ realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV).
Národný projekt prispeje k zvýšeniu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Projekt spolu financovaný z európskeho sociálneho fondu počíta  s vytvorením vzdelávacích programov, so zriadením a prevádzkovaním poradenských centier pre dospelých v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Koncepcia plánuje zabezpečiť kvalitu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, kvalitu vzdelávacích inštitúcií. Vytvorí sieť poradenských inštitúcií a predovšetkým zabezpečí účasť zamestnávateľov na ďalšom vzdelávaní a poradenstve. Pozornosť sa upriami najmä na ďalšie odborné vzdelávanie v  odvetviach priemyslu, remesiel a služieb (strojárstvo, elektrotechnika, automobilový a ťažobný priemysel, stavebníctvo, hutníctvo, drevárstvo či poľnohospodárstvo a iné).
Nový typ spolupráce vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľskými zväzmi, združeniami a so samotnými zamestnávateľmi adresne zadefinuje potreby trhu práce na najžiadanejšie kvalifikácie v desiatich odvetviach priemyslu. Ako uviedla riaditeľka NÚCZV Zuzana Štrbíková rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých je účinným prostriedkom na trhu práce a vzdelávania, ktorým sa snažíme naplniť ciele EU. Podľa nej Slovensko má stále nedostatok dostupných a kvalitných nástrojov pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce.
Kým priemerný počet osôb zapojených do ďalšieho vzdelávania ostatných EU krajín je 7 %, na Slovensku sú to len 3 percentá dospelých. V Dánsku sa toto percento rovná tridsiatim, takže cieľom je priblížiť sa aspoň európskemu štandardu. Zámerom projektu je preto tiež zvýšiť dôveru spoločnosti k systému ďalšieho vzdelávania ako cesty k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce osôb, ktoré ho absolvovali.Tešíme sa na spoluprácu v pracovných skupinách!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *